Què és el canvi climàtic


En què consisteix el canvi climàtic?

El canvi climàtic i la creixent "crisi ecològica", juntament amb la pobresa i la desigualtat, són els principals reptes de la nostra era a nivell ambiental, social i econòmic. Els gasos de l'efecte hivernacle produïts per l'activitat humana provoquen el deteriorament de la capa d'ozó i el canvi climàtic.

A què ens referim quan parlem de canvi climàtic? El canvi climàtic és l'alteració del clima i les temperatures de la terra que afecta els ecosistemes i origina canvis que directament o indirectament són produïts per l'activitat humana. L'augment excessiu dels "gasos de l'efecte hivernacle" contribueix a la variació de la temperatura i al deteriorament de la capa d'ozó que estan constituïts per Diòxid de Carboni (CO2), Metà (CH4) i Òxids de Nitrogen (NOx). L'excés de gasos és generat per les diverses activitats de l'home, com l'ús d'energies elèctriques, la dependència de les indústries de combustibles fòssils o la contaminació de les zones urbanes amb els transports, el mal ús dels residus, els processos industrials, etc

  • L'impacte mediambiental repercuteix en gran mesura a la sequera dels rius i la falta d'aigua potable, com també als canvis en les condicions de la producció d'aliments i l'augment de desastres naturals com sequeres, onades de calor i inundacions.
  • En realitat el canvi climàtic és un fenomen ambiental de profundes conseqüències econòmiques i socials que afecta principalment els països del sud, situats en zones menys preparades estructuralment per suportar aquests fenòmens naturals.
  • En els últims 150 anys, la temperatura mitjana ha augmentat gairebé 0.8ºC a tot el món, i al voltant de 1ºC a Europa. Els últims onze anys figuren entre els més calorós dels recollits en els registres instrumentals de la temperatura de la superfície de la Terra des de 1850. Per això, es fa necessari emprendre accions a escala mundial per limitar les emissions, ja que es preveu que es produirà un nou augment de les temperatures globals fins als 4ºC per 2100. Si arribem a aquesta temperatura, els canvis seran ja irreversibles.