Registrar-se


Ompliu aquest formulari per poder accedir a les seccions privades.


Les dades seran recollides i emmagatzemades per StreamingBarcelona, propietat de WEBfine S.L., que els cedirà a les empreses organitzadores de l'esdeveniment. De conformitat amb el que es disposa en el RGPD, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, sol·licitant-lo per escrit a stream@webfine.com, adjuntant en tot cas una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir. Segueixi aquest enllaç per a consultar la nostra política de privacitat al complet. Addicionalment pot exercir els seus drets amb l'empresa organitzadora de l'esdeveniment